Välkommen till RAWI!  

Vi är ett privatägt fastighetsbolag beläget efter Norrbottens kustland. I Piteå är RAWI den största privata fastighetsägaren med ett fastighetsbestånd på knappt 120 000 m² fördelat på ca 1 250 hyresrätter samt drygt 200 kommersiella lokaler och här finns också vår oganisation. I Kalix omfattar beståndet ca 240 hyresrätter samt 25 lokaler. Totalt förvaltas drygt 150 000 m². Underhåll, skötsel och tillsyn samt ekonomisk förvaltning sker både i egen och upphandlad regi och vi är idag 15 anställda.

Vi är ett familjeägt bolag med långsiktigt tillväxtfokus med ambition att växa genom fastighetsköp, förädling och nyproduktion. Vi har en omfattande projektportfölj och genomför mer än 50 förädlingsprojekt per år. I Luleå pågår ett nybyggnadsprojekt omfattande ca 270 hyresrätter.

 Ulf Wiksten

Senior Advisor

Björn Wiksten

VD

E-post

Robert Johansson

Chef Fastighetsutveckling

E-post

Karin Wiksten

Fastighetsutveckling projektledare

E-post

Eva Wiksten

Fastighetsutveckling projektledare

E-post

 

Björn Lundberg

Fastighetschef

E-post 

 

Veronica Grönlund

Besiktning/Kundservice

E-post 

 

Malin Johansson

Bostadsförmedling/Kundservice

E-post

 

Cecilia Hallberg

Lokalförvaltare

E-post 

 

Elisabeth Lilja

Ekonomisk controller

 E-post


 

Peter Johansson

Drifttekniker

 E-post

 

David Wikberg

Fastighetsskötare

Roger Öhman

Fastighetsskötar

Anders Bergström

Fastighetsskötare

Mikael Pettersson

Fastighetstekniker

Crister Lundgren

Fastighetsskötare